01
start
Wat en voor wie?
02
lesmateriaal
Werkbladen, snelstarten, lestips en examen
03
didactische visie
Visie en FAQ
 
feedback
 
contactWat is Neejandertaal?

Neejandertaal is een methode voor lessen taalbeschouwing. Zij wil leerlingen via gevarieerde en boeiende opdrachten taalbeschouwing bijbrengen. De methode werkt inductief en doet een beroep op de taalvaardigheid van de leerlingen. Bovendien vertrekt ze van taal als laagdrempelige en levende materie, niet als een louter abstract en moeilijk systeem.

In de lessen komt taalgebruik eerst, taalbeschouwing volgt. Via allerlei interessante taaltaken gebruiken de leerlingen hun taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen, schrijven) om inzicht te verwerven in het taalsysteem, wat hen verder helpt in hun taalgebruik. Zij formuleren dat inzicht ook zelf. De leerstof verandert op zich niet en wat de leerlingen moeten kennen evenmin.

Door deze aanpak worden de leerlingen meer gemotiveerd om bijvoorbeeld grammatica te leren. En ook de leraar krijgt opnieuw zin in taalbeschouwingsonderwijs. Of nog meer.